9 hướng giải các phương trình không mẫu mực

9 hướng giải các phương trình không mẫu mực biên soạn bởi thầy Trần Xuân bang, GV Toán, THPT chuyên Quảng Bình. Các hướng chính là 20 kiểu đặt ẩn phụ, phương pháp đối lập, dự đoán nghiệm, phương pháp đạo hàm, phương pháp điều kiện cần và đủ, phương pháp tọa độ và hình học, một số phương pháp đặc biệt như sử dụng định lí Lagrange, tam thức bậc hai…

Download tại đây.

Chúc các bạn học tốt.