54 đề thi luyện thi TN-ĐH-CĐ có đáp án

Các bạn downloaf về và tham khảo. Mức độ từ dễ đến khó giúp các bạn nắm căn bản rất tốt và nâng cao khả năng giải đề thi TN- ĐH CĐ.

Link: http://www.mediafire.com/?d68717nmdw7fdb7