5 Đề thi Toán lớp 3 Giữa Học kì 2 có ma trận theo Thông tư 22 – Đợt 3

Đề số 1 Phần I: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu Câu 1: Số 8 742 là số liền trước của số: A. 8 741                           B. 8 743                       C. 8 732                         D. 8 752 Câu…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin