5 Đề thi Toán lớp 3 Giữa Học kì 2 có ma trận theo Thông tư 22 – Đợt 2

(Đề số 1) Phần 1. Trắc nghiệm 1. Đọc, viết số vào chỗ trống (…) 2. a) Điền số thích hợp vào chỗ trống (…) b) Số bé nhất có 4 chữ số là:……. c) Số liền trước của 1000 là :…….. 3. Nêu tên các bán kính, đường kính có trong hình tròn bên : […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin