5 Đề thi thử Đại học môn Toán năm 2011 có đáp án chi tiết

Bạn có thể tải về Đề Thi – Đáp Án của từng trường hoặc File chứa Đề thi – Đáp Án của 5 trường link  cuối.

1. Trường chuyên Lý Tự Trọng – Cần Thơ

2. Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh – Thái Bình
3. Trường THPT Trần Nguyên Hãn – Vĩnh Phúc
4. Trường THPT Bình Xuyên – Vĩnh Phúc [Khối A]
5. Trường THPT Bình Xuyên – Vĩnh Phúc[Khối D]
Đáp án;

Đáp Án của cả 5 trường trên