10 đề thi HKI toán 12 – 2011-2012

Toàn bộ 10 đề thi được soạn thảo theo cấu trúc của Bộ (phần chung: 7 điểm, phần riêng: 3 điểm).

Tải về tại đây . (mathvn)

Chúc học tốt.