10 đề đáp án thi thử TN 2009

Tiếp đây quá nhiều đề thi TN THPT rồi….

10 đề này có cả đáp án… tác giả soạn năm rồi….còn xem được lắm

10 de  dap an thi thu TN 2009.pdf

bấm vào download phía dưới…