PT Lượng giác

Phương trình Lượng giác có cách giải đặc biệt

Một số bài toán về phương trình lượng giác mà cách giải tuỳ theo đặc thù của phương trình, chứ không nằm ở trong phương pháp đã nêu ở hầu hếtcác sách giáo khoa. Một số phương trình lượng giác thể hiện tính không mẫu mực ở ngay dạng của chúng, nhưng cũng có những …

Phương trình Lượng giác có cách giải đặc biệt Read More »