Phương pháp

Sắp xếp lịch học hợp lý để trở thành giáo viên dạy Toán

Muốn trở thành cô giáo dạy Toán, trước hết cần nắm vững những vấn đề cơ bản như công thức, định luật, định lý. Về nhà, tôi chuyên cần làm bài tập, học toán cần đến sự linh hoạt, nhanh nhẹn, tư duy nhạy bén, vì thế, tôi hay rèn luyện tính cẩn thận, tốc …

Sắp xếp lịch học hợp lý để trở thành giáo viên dạy Toán Read More »

Đổi mới lớp học thông qua nghiên cứu bài học

Đổi mới lớp học thông qua nghiên cứu bài học là một dự án mạng giáo dục của APEC nhằm mục đích nâng cao chất lượng Giáo dục Toán thông qua việc sử dụng Nghiên cứu Bài học (Lesson Study). Các mục tiêu của dự án là: Chia sẻ các tiếp cận của Nghiên cứu Bài …

Đổi mới lớp học thông qua nghiên cứu bài học Read More »

Ví dụ về toán học hóa – bài toán đèn đường

Hội đồng thành phố quyết định dựng một cây đèn đường trong một công viên nhỏ hình tam giác sao cho nó chiếu sáng toàn bộ công viên. Người ta nên đặt nó ở đâu? Vấn đề mang tính xã hội này có thể được giải quyết bằng phương án chung được sử dụng bởi các …

Ví dụ về toán học hóa – bài toán đèn đường Read More »

Thực nghiệm toán và phần mềm hình học động

Thực nghiệm trước hết là sự kiểm tra hoặc thực hiện các phép thử. Thực nghiệm là một hoạt động hoặc thao tác được thực hiện dưới những điều kiện xác định để phát hiện, xác minh hoặc minh họa một lý thuyết, giả thuyết hoặc sự kiện. Một thực nghiệm nhằm để phát hiện …

Thực nghiệm toán và phần mềm hình học động Read More »

Sử dụng phương pháp Graph trong dạy học Toán

1. Nhiệm vụ nghiên cứu – Tìm hiểu quan điểm dạy học Toán theo tinh thần đổi mới. – Tìm hiểu lý thuyết graph và việc vận dụng lý thuyết graph trong dạy học. – Chỉ ra nội dung môn toán trong chƣơng trình toán THPT có thể vận dụng lý thuyết graph – Thiết …

Sử dụng phương pháp Graph trong dạy học Toán Read More »